بکار گیری سامانه هوش تجاری در زمینه پایش فروش و وصول مطالبات ادارات آب و فاضلاب استان گیلان
بکار گیری سامانه هوش تجاری در زمینه پایش فروش و وصول مطالبات ادارات آب و فاضلاب استان گیلان

بکار گیری سامانه هوش تجاری در زمینه پایش فروش و وصول مطالبات ادارات آب و فاضلاب استان گیلان

ایده آل خبر _ به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، معاون خدمات مشترکین و درآمد این شرکت از بکار گیری سامانه هوش تجاری در زمینه پایش فروش و وصول مطالبات ادارات آب و فاضلاب استان گیلان خبر داد.

رضا سبحانی معاون خدمات مشترکین و امور درآمد این شرکت با اعلام این خبر افزود: به منظور تسهیل در دسترسی به گزارشات مالی و اقتصادی مرتبط با فروش آب و درآمدهای قانونی مرتبط و همچنین مدیریت هوشمندانه فعالیتهای حوزه وصول مطالبات، شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، بهره برداری از سامانه هوش تجاری(BI) را در سطح کلیه ادارات آب و فاضلاب آغاز نموده است.

وی در ادامه اظهار داشت: بدین ترتیب امکان نظارت و مدیریت جامع به کلیه ابعاد اطلاعاتی فعالیتها، شاخص ها و تراکنش های ریالی مشترکین آب و فاضلاب استان گیلان برای مسئولین مربوط در سطح ادارات آب و فاضلاب فراهم شد و علاوه بر آن بطور روزانه به کمک سامانه های اطلاع رسانی آخرین شاخصهای تجاری هر یک از حوزه های مدیریتی در اختیار مدیران شرکت قرار می‌گیرد.

معاون خدمات مشترکین و امور درآمد شرکت تصریح کرد: در این راستا ضمن تلفیق ابزارهای نوین مدیریتی و نظارتی در امر هوش تجاری با مفاهیم و اطلاعات رایج در بخش خدمات مشترکین و امور مالی و حسابداری مشترکین و در قالب شیوه های مدرن داده کاوی اطلاعات، زمینه ردیابی سریع گلوگاه ها و نقاط ضعف و قوت عملکرد شرکت برای تصمیم گیران شرکت فراهم شده است.