تامین تجهیزات اداری شورای اسلامی شهرستان رشت از محل بیت المال شهرداری رشت، اقدامی غیر قانونی است
تامین تجهیزات اداری شورای اسلامی شهرستان رشت از محل بیت المال شهرداری رشت، اقدامی غیر قانونی است

رشت - ایده آل خبر - عضو‌ شورای اسلامی شهر رشت با انتقاد از لایحه واگذاری ملک متعلق به شهرداری رشت به مجموعه شورای اسلامي شهرستان رشت اظهار کرد: تامین تجهیزات اداری شورای اسلامي شهرستان رشت از محل بیت المال شهرداری رشت ، اقدامی غیر قانونی و تخلف است.

به گزارش ایده آل خبر – مهدی نوری هریس با بیان اینکه شهردار رشت برای چنین اقداماتی باید حتما پیش تر مصوبه شورا را داشته باشد افزود: شهردار رشت در ابتدا و بدون اطلاع به اعضای شورای رشت ، نسبت به در اختیار قرار دادن ساختمان متعلق به شهرداری و همچنین تامین هزینه تجهیزات آن به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان اقدام کرده است و این یک اقدام غیر قانونی و تخلفی آشکار است.