تحقق برنامه بهبود شاخص‌های کیفی شبکه مخابرات ایران به میزان ۱۰۰ درصد
تحقق برنامه بهبود شاخص‌های کیفی شبکه مخابرات ایران به میزان ۱۰۰ درصد

به گزارش ایده آل خبر به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران مهندس سلطانی بیان داشت: علاوه بر این شاخص های مهم، وضعیت اینترنت مخابرات در حوزه jitter، به عنوان میزان و اندازه تاخیرها در بسته های اطلاعاتی نیز کمتر شده و با کاهش این شاخص مهم ، کیفیت […]

به گزارش ایده آل خبر به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران مهندس سلطانی بیان داشت: علاوه بر این شاخص های مهم، وضعیت اینترنت مخابرات در حوزه jitter، به عنوان میزان و اندازه تاخیرها در بسته های اطلاعاتی نیز کمتر شده و با کاهش این شاخص مهم ، کیفیت شبکه نیز بهبود قابل توجهی داشته است.

وی افزود: افزایش کیفیت در شاخص‌های شبکه، برای اکثر مشتریان اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات در ماه‌های گذشته محسوس بوده و نشان از توجه ویژه شرکت به افزایش کیفیت ارتباطات به ویژه در بخش دیتا با توجه به نیازهای رو به تزاید مشتریان در شرایط حاضر و رسیدن به مرحله پساکرونا است.

وی همچنین تصریح کرد: به منظور افزایش مستمر کیفیت خدمت‌رسانی به مشتریان و در راستای تحقق شبکه IP محور، روند پایش کیفیت و بهینه‌سازی شبکه در تمام استان‌ها با نوسازی و توسعه شبکه و توجه شبانه روزی به بهبود شاخص های کیفی شبکه در حال انجام و پیاده‌سازی در کل کشور است.