تخفیف صورتحساب آب مشترکین خانگی‌‌ کم مصرف در ماه های گرم سال ۱۳۹۸
تخفیف صورتحساب آب مشترکین خانگی‌‌ کم مصرف در ماه های گرم سال ۱۳۹۸

  ایده آل خبر _ دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان به نقل از حسینی مدیرعامل این شرکت از تخفیف صورتحساب مشترکین کم مصرف در ماه های گرم سال ۱۳۹۸ خبرداد. سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان منظور از این اقدام […]

 

ایده آل خبر _ دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان به نقل از حسینی مدیرعامل این شرکت از تخفیف صورتحساب مشترکین کم مصرف در ماه های گرم سال ۱۳۹۸ خبرداد.

سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان منظور از این اقدام را تشويق مشتركين به رعايت الگوي مصرف عنوان کرد و در مورد شیوه اتخاذ شده برای اعمال تخفیف های ویژه به مشترکین گفت: خانوارهايي که مصرف آب ماهانه آنها پايين‌ تر از الگوي مصرف باشد و در بازه زماني اول خرداد تا پايان شهريور سال جاری، در مقايسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش دهند، طبق تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب ابلاغی وزارت نیرو مشمول تخفيف به ميزان مصرف کاهش يافته خواهند شد و این مبلغ تخفیف به صورت یکجا در صورتحساب شهریور ماه مشترک اعمال خواهد شد.

مدیرعامل آبفای گیلان در مورد پرمصرف های آب نیز گفت: وزارت نیرو برای پرمصرف ها نیز شیوه ای برای مدیریت در مصرف تعریف کرده، به نحوی که برای بازدارندگی مصارف غیرضروری، از ابتدای خرداد ماه، به خالص صورتحساب آب مصارف خانگی مشترکین بالای الگوی مصرف ۱۶ درصد افزوده خواهد شدکه البته این افزایش شامل فاضلاب بهاء نخواهد بود.

رئیس هیأت مدیره آبفای گیلان با ذکر این نکته که این تعرفه ها بر ضرورت تغيير رفتار مصرفي مشترکين و لزوم مديريت مصرف بويژه در تابستان تاکید دارد تصریح کرد: تقاضای خدمتگزاران مردم در آبفای گیلان این است که مشتركين محترم نسبت به مديريت مصرف و رعايت و کاهش الگوي مصرف از ابتداي خرداد ماه ۱۳۹۸ اقدام نمایند تا علاوه بر برخورداری از تخفیف های ویژه تعرفه های ابلاغی از سوی وزارت نیرو مشمول افزایش مبلغ صورتحساب آب بهاء نشوند.