تشکیل نزدیک به ۷۰هزار پرونده الکترونیک بیماران مزمن
تشکیل نزدیک به ۷۰هزار پرونده الکترونیک بیماران مزمن

تشکیل نزدیک به 70هزار پرونده الکترونیک بیماران مزمن پزشکان مراکز درمانی تامین اجتماعی گیلان تا کنون نزدیک به 70هزار پرونده الکترونیک بیماران مزمن را تشکیل دادند.

ایده آل خبر _ به گزارش دفتر روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان ،دکتر شهدی نژاد مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان با اعلام اینکه پرونده بیماران مزمن شامل چهار گروه از بیماری های دیابتی ، فشار خون ، بیماریهای قلبی و عروقی و اعصاب وروان می باشد اظهار داشت : پزشکان مراکز درمانی تامین اجتماعی استان گیلان توانسته اند نزدیک به ۷۰هزار پرونده الکترونیک بیماران مزمن را تشکیل دهند که بیشترین پرونده الکترونیک بیماران مزمن در مراکز پلی کلینیک تخصصی شماره یک رشت نزدیک به ۲۲هزار پرونده ، پلی کلینیک تخصصی انزلی و لاهیجان هرکدام بیش از ۶۷۰۰پرونده تشکیل شده است. مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان پرونده الکترونیک تشکیل شده توسط پزشکان عمومی را نزدیک به ۶۵ هزار و پزشکان متخصص را بیش از ۴۲۰۰پرونده الکترونیک عنوان نمود. ایشان همچنین پرونده تشکیل شده برای بیماران دیابتی را بیش از ۳۲ هزار پرونده ، بیماران مبتلا به فشار خون را نزدیک به ۴۷ هزار پرونده ، بیماران مبتلا به ناراحتی های قلبی و عروقی را نزدیک به۱۴ هزار پرونده و بیماران اعصاب و روان را نزدیک به ۵هزار پرونده الکترونیک عنوان نمود که ماهیانه کار مراقبت و تامین و تجویز دارویی این گروه از بیماران برعهده همکاران مراکز درمانی تامین اجتماعی استان است.