توجه به صنایع کوچک و متوسط گام مهم در تحقق  شعار سال است/ صنایع مادر و زیربنایی باید مورد توجه قرار بگیرد
توجه به صنایع کوچک و متوسط گام مهم در تحقق  شعار سال است/ صنایع مادر و زیربنایی باید مورد توجه قرار بگیرد

رشت - ایده آل خبر - مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گفت: صنایع زیربنایی و مادر باید مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش ایده ال خبر به نقل از روابط عمومی ، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلاندر خصوص شعار سال و اقتصاد مقاومتی و اهمیت آن در صنایع کوچک اظهار داشت : توجه به صنایع کوچک و متوسط گام مهم در تحقق شعار است. توجه به صنایع مادر و زیربنایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه گفت : اقتصاد مقاومتی یعنی توجه ویژه به ظرفیت‌های اقتصادی داخلی و با توجه به وضعیت و شرایط حال حاضر و وجود شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های خرد و کوچک ، شرایط برای تحقق اقتصاد مقاومتی مهیا است .

سعیدی کیا اظهار داشت : اولین گام باید شناسایی بنگاه‌هایی باشد که تولیدات آنها کمتر از میزان ظرفیت است ، که می‌توان با پرداخت اعتبار و تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های دچار آسیب آنها را یاری کرد.

وی افزود : گام بعدی در تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی کمک به شرکت‌هایی است که اخیراً تولیدات خود را متوقف کرده‌اند. عدم‌وجود سرمایه در گردش، عدم‌وجود نقدینگی، رکود مواد اولیه مشکلات اولیه بنگاه‌های تولیدی هستند.

وی در ادامه اظهار داشت: گام بعدی توجه به شرکت‌هایی است که بخشی از کار را برای سرمایه گذاری انجام داده‌اند و بخشی دیگر نیازمند حمایت ابتدایی هستند.

رییس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : زمانی که تولید افزایش یابد، اشتغال ایجاد و رکود از بین می‌رود.

فریبرز سعیدی کیا بر اعطای اعتبارات و کمک های فنی واعتباری در قالب یارانه سود تسهیلات و همچنین افزایش سهم اعتبارات زیرساختی از منابع استانی تاکید کرد: انتظار است در سال جاری نگاه ویژه ای به حوزه تامین زیرساخت شهرک های صنعتی صورت گیرد.

وی در ادامه اظهار داشت: تخصیص اعتبارات مناسب به شهرک های صنعتی می تواند زمینه استقرار و پویایی واحدهای صنعتی و در نتیجه توسعه بخش صنعت در استان را به همراه داشته باشد.