توسط شهرداری بندرانزلی صورت گرفت/ پاکسازی و لایروبی جداول و آب راه های سطح شهر بمنظور پیشگیری از آبگرفتگی خیابانها
توسط شهرداری بندرانزلی صورت گرفت/ پاکسازی و لایروبی جداول و آب راه های سطح شهر بمنظور پیشگیری از آبگرفتگی خیابانها

توسط شهرداری بندرانزلی صورت گرفت/ پاکسازی و لایروبی جداول و آب راه های سطح شهر بمنظور پیشگیری از آبگرفتگی خیابانها

ایده آل خبر _به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرانزلی ،با توجه به اطلاعیه سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی و کاهش نامحسوس دما در روزهای آتی   ،شهرداری بندرانزلی اقدام به  پاکسازی و لایروبی جداول و آب راه های سطح شهر بمنظور پیشگیری از آبگرفتگی خیابانها نموده است.