توسعه با همسویی مجموعه مخابرات در فعالیت ها میسر می شود
توسعه با همسویی مجموعه مخابرات در فعالیت ها میسر می شود

به گزارش ایده آل خبر به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، در این گردهمایی یک روزه ای که در مشهد مقدس با حضور مدیران ارشد شرکت مخابرات، اعضای هیات مدیره و مدیران مناطق برگزارشد،دکتر محمود زاده رییس هیات مدیره این شرکت با تاکید بر اینکه هر منطقه […]

به گزارش ایده آل خبر به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، در این گردهمایی یک روزه ای که در مشهد مقدس با حضور مدیران ارشد شرکت مخابرات، اعضای هیات مدیره و مدیران مناطق برگزارشد،دکتر محمود زاده رییس هیات مدیره این شرکت با تاکید بر اینکه هر منطقه باید برای افزایش درآمد راهکارهایی را ارایه دهد گفت: با همکاری مدیران مناطق کار برنامه ای تدوین شده باید با یکپارچگی و هم افزایی دنبال شود تا نتیجه موثر حاصل شود .

دکتر محمود زاده یکی از پیشرفت های موثر در رسیدن به اهداف را تغییر در روش ها دانست و گفت: نوآوری و خلاقیت دو عنصر مهم در اجرای فعالیت ها هستند تا هر منطقه بنابر محدویت ها از آن برای تحقق برنامه ها استفاده کند .البته سمت و سو بازار نیز ما را هدایت می کند .

او از آمادگی خود مختار شرکت های مخابراتی مناطق در حوزه اجرا خبر داد و گفت: پیاده سازی بهینه ی این استراتژی موجب افزایش بهره وری و درآمد در شرکت می شود .

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه ضرورت تحول در فعالیت خاطر نشان کرد: بر اساس راهبرد مدیریت هزینه و نقدینگی و همکاری مخابرات مناطق در این زمینه و کوشش مضاعف ستاد شرکت انشالله به وضعیت مطلوب در شرکت دست می یابیم .