تولد نوزاد پسر با کمک فوریتهای پزشکی
تولد نوزاد پسر با کمک فوریتهای پزشکی

رشت - ایده آل خبر - روز گذشته_10 مرداد ماه‌ 1400_به دنبال گزارش وضعیت اورژانسی مادر بارداری(37 هفته) در یکی از خیابان‌های صومعه سرا(بازار جمعه)، سریعا" کارشناسان فوریت هاي پزشکی پايگاه اورژانس صومعه سرا به محل اعزام شدند.

به گزارش ایده آل خبر به نقل ازروابط عمومی اورژانس گیلان- مادر ۳۷ ساله که پیش از موعد دچار درد های زایمان شده بود، حین رسیدن پرسنل اورژانس گیلان مراحل زایمان را به سرعت طی کرد و نوزاد عجول(۳۷ هفته ای) به دنیا آمد.
پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی توسط پرسنل اورژانس، مادر و نوزاد با حال عمومی خوب به بيمارستان امام خمینی صومعه سرا منتقل شدند.