ثبت نام آزمون نیروی فنی تاسیساتی در مدیریت درمان استان گیلان
ثبت نام آزمون نیروی فنی تاسیساتی در مدیریت درمان استان گیلان

به گزارش ایده آل خبر – شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین در نظر دارد به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز تاسیسات بیمارستان رسول اکرم ( ص ) ، درمانگاه های رودسر ، لنگرود ، لاهیجان شعبه و درمانگاه لوشان ، شعبه و درمانگاه فومن ، پلی کلینیک تخصصی شماره یک رشت ، درمانگاه های […]

به گزارش ایده آل خبر – شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین در نظر دارد به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز تاسیسات بیمارستان رسول اکرم ( ص ) ، درمانگاه های رودسر ، لنگرود ، لاهیجان شعبه و درمانگاه لوشان ، شعبه و درمانگاه فومن ، پلی کلینیک تخصصی شماره یک رشت ، درمانگاه های آستارا ، تالش ودرمانگاه اسالم و مدیریت درمان و اسناد پزشکی استان گیلان به صورت قرارداد شرکتی از طریق آزمون افراد واجد شرایط به شرح ذیل را با آزمون کتبی و مصاحبه جذب نماید . لذاکلیه متقاضیان واجد شرایط به شرح می توانند طبق مفاد شرایط تعیین شده این آگهی جهت شغل نیروی تاسیسات مراکز ذکر شده از مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ لغایت مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰جهت ثبت نام به سایت شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین (tamin-eng.ir)مراجعه نمایند .