جانشین رئیس، دبیر و اعضای کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی ترزیق واکسن COVID-19 منصوب شدند
جانشین رئیس، دبیر و اعضای کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی ترزیق واکسن COVID-19 منصوب شدند

رشت - ایده آل خبر - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احکامی جانشین رییس، دبیر و اعضای کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی تزریق واکسن COVID-19" را منصوب کرد .

به گزارش ایده آل خبر به نقل از وبدا، دکتر سعید نمکی در احکام جداگانه ای، دکتر قاسم جان بابایی را به عنوان “عضو و جانشین رییس کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی تزریق واکسن COVID-19” و دکتر سیدمحسن زهرائی را به عنوان “عضو و دبیر کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی تزریق واکسن COVID-19″ منصوب کرد.

وزیر بهداشت همچنین در حکمی دکتر علیرضا رئیسی، دکتر فرید نجفی، دکتر محمدرضا شانه ساز، دکتر محمدمهدی گویا، دکتر عاطفه عابدینی، دکتر سجاد رضوی، دکتر محمدتقی نجفی، دکتر حمیدرضا پورحسینی و دکتر فریدون نوحی را به عنوان اعضای کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی تزریق واکسن COVID-19” منصوب کرد.

متن این احکام به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قاسم جان بابائی
معاون محترم درمان

نظر به اینکه واکسیناسیون بعنوان یکی از مهمترین اقدامات جهت مهار بیماری COVID-19 در حال انجام می باشد، باتوجه به ضرورت بررسی تخصصی عوارض احتمالی تزریق واکسن های خارجی و داخلی و با عنایت به تجربیات ارزشمند جنابعالی، بعنوان “عضو و جانشین رییس کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی تزریق واکسن COVID-19” منصوب می شوید تا براساس داده های میدانی و با همکاری سایر اعضای کمیته و زیر نظر اینجانب در خصوص تعیین رابطه علیتی بین واکسیناسیون و عوارض آن بررسی لازم را بعمل آورید.
امید است در انجام این مسئولیت خطیر موفق باشید.

جناب آقای دکتر سیدمحسن زهرائی
رییس محترم اداره مبارزه با بیماری های قابل پیشگیری با واکسن و قرنطینه

نظر به اینکه واکسیناسیون بعنوان یکی از مهمترین اقدامات جهت مهار بیماری COVID-19 در حال انجام می باشد، باتوجه به ضرورت بررسی تخصصی عوارض احتمالی تزریق واکسن های خارجی و داخلی و با عنایت به تجربیات ارزشمند جنابعالی، بعنوان “عضو و دبیر کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی تزریق واکسن COVID-19” منصوب می شوید تا براساس داده های میدانی و با همکاری سایر اعضای کمیته و زیر نظر اینجانب در خصوص تعیین رابطه علیتی بین واکسیناسیون و عوارض آن بررسی لازم را بعمل آورید.
امید است در انجام این مسئولیت خطیر موفق باشید.

جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی – معاون محترم بهداشت
جناب آقای دکتر فرید نجفی – معاون محترم تحقیقات و فناوری
جناب آقای دکتر محمدرضا شانه ساز – معاون محترم و رئیس سازمان غذا و دارو
جناب آقای دکتر محمدمهدی گویا – رئیس محترم مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
سرکار خانم دکتر عاطفه عابدینی – فوق تخصص بیماری های ریه ودبیر محترم کمیته علمی کشوری COVID-19
جناب آقای دکتر سجاد رضوی – متخصص محترم بیهوشی و عضو محترم هیات علمی دانشگاه
جناب آقای دکتر محمدتقی نجفی – فوق تخصص بیماری های کلیه (بالغین) وعضو محترم هیات علمی دانشگاه
جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسینی – متخصص بیماری های قلب و عروق و رئیس محترم مرکز قلب تهران
جناب آقای دکتر فریدون نوحی – فوق تخصص بیماری های قلب و عروق و عضو محترم هیات علمی دانشگاه

نظر به اینکه واکسیناسیون بعنوان یکی از مهمترین اقدامات جهت مهار بیماری COVID-19 در حال انجام می باشد، باتوجه به ضرورت بررسی تخصصی عوارض احتمالی تزریق واکسن های خارجی و داخلی و با عنایت به تجربیات ارزشمند جنابعالی، بعنوان “عضو کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی تزریق واکسن COVID-19” منصوب می شوید تا براساس داده های میدانی و با همکاری سایر اعضای کمیته و زیر نظر اینجانب در خصوص تعیین رابطه علیتی بین واکسیناسیون و عوارض آن بررسی لازم را بعمل آورید.
امید است در انجام این مسئولیت خطیر موفق باشید.