جدیت شهردار؛ در حل یک مساله ریشه دار
جدیت شهردار؛ در حل یک مساله ریشه دار

جدیت شهردار؛ در حل یک مساله ریشه دار

از لحظه ورود دکتر حاج محمدی به ساختمان شهرداری رشت، مساله برون رفت از معضل زباله ها و مدیریت پسماندها مورد توجه جدی وی قرار گرفته و به تبع آن حل معضل دفن زباله ها در سراوان که سبب رنجش اهالی منطقه می شد، در کانون توجهات شهردار رشت بوده است.
با تصمیم جدی وی و بازدیدهای مکرر و همه روزه اش از دفنگاه زباله های سراوان و پیگیری ساخت تصفیه خانه شیرابه های زباله هم اکنون این پروژه از پیشرفت فیزیکی مطلوب برخوردار است و دور نیست زمانی که مردم رشت و اهالی منطقه از یک معضل و مشکل دیرینه و ریشه دار شهر رهایی یابند.
اگر این تصفیه خانه در آینده ای نه چندان دور کار خود را در سراوان شروع کند، نه تنها دفنگاه زباله های سراوان وضعیتی به مراتب بهتر می یابد بلکه رودخانه های رشت هم جانی تازه می گیرند و از سطح آلودگی های آنها کاسته می شود.
اینک شهر رشت بیش از هر زمان دیگر به رفع یکی از اساسی ترین مشکلات خود نزدیک شده است و به نظر می رسد تدابیر و تلاشهای دکتر حاج محمدی در ساماندهی و مدیریت پسماندهای رشت در حال به ثمر نشستن است؛ چه در بهبود وضعیت سراوان و رفع نگرانی مردم منطقه، چه در بازدهی بهتر کارخانه کود آلی، چه در تلاش برای ساخت نیروگاه زباله سوز رشت و در نهایت آموزش و برنامه ریزی برای تفکیک زباله ها از مبدا.
حتی این قضیه از دید رسانه های گروهی استان هم به دور نمانده و این هفته بسیاری از آنها تلاش و جدیت شهردار رشت در این زمینه را ستوده اند، کاری که امیدواریم به پایان معضل قدیمی و بیماری مزمن شهر رشت، بیانجامد.
علیرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت