جلسه بررسی پروژه راه آهن رشت – بندر انزلی – آستارا برگزار شد
جلسه بررسی پروژه راه آهن رشت – بندر انزلی – آستارا برگزار شد

جلسه بررسی پروژه راه آهن رشت - بندر انزلی - آستارا برگزار شد

ایده آل خبر_به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی راه وشهرسازی گیلان جلسه بررسی پروژه راه آهن رشت – بندر انزلی – آستارا با حضورمعاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، الماسی مشاور دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور ، مدیرکل راه وشهرسازی گیلان وسایر مدیران دستگاههای اجرایی مربوطه برگزار شد
در این جلسه الماسی مشاور رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور اتصال راه آهن رشت به انزلی وآستارا را بسیار مهم تلقی کرد وگفت:یکی از پروژههای بسیار مهم استان ادامه اتصال راه آهن رشت – قزوین به مسیر رشت بندر کاسپین در منطقه آزاد وآستارا ست وباتوجه به شرایط اقتصادی منطقه واتصال این راه آهن به شبکه سراسری راه آهن کشورو منطقه آزاد انزلی وتبادل حمل ونقل کالا از کشورهای حاشیه دریای خزر از طریق ریل جزء مهمترین پروژه هایی است که در الویت فعالیت های دولت تدبیر وامید قرار دارد.
وی افزود : این پروژه کشورهای آسیای میانه را به دریای آزاد وصل می کندو در حال حاضر تامین مصالح یکی از مهمترین موضوعات جهت پیشرفت این مسیر ریلی مهم می باشد.
پدرام مدیرکل راه وشهرسازی گیلان نیز با ارائه گزارشی ازفعالیت های اجرایی این پروژه گفت: راه آهن رشت به آستارا در مرحله تجهیز کارگاه است که توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به عنوان سرمایه گذار وپیمانکار شروع شده ودر مرحله آزادسازی وتملک اراضی در مسیر است که این آزاد سازیها از دو سمت ابتدا وانتهای مسیر در حال انجام است