جلسه بررسی پروژه های گازرسانی استان سیستان و بلوچستان با حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز برگزار شد
جلسه بررسی پروژه های گازرسانی استان سیستان و بلوچستان با حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز برگزار شد

جلسه بررسی پروژه های گازرسانی استان سیستان و بلوچستان با حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز برگزار شد

ایده آل خبر _روز شنبه ۱۸ آبان جلسه بررسی پروژه های گازرسانی استان سیستان و بلوچستان با حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز و معاون وزیر نفت، استاندار سیستان و بلوچستان و مدیران شرکت ملی گاز در زاهدان برگزار شد.

روابط عمومی گاز گیلان – حسن منتظر تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در سفر به زاهدان با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان اولویت اول توسعه گازرسانی شرکت ملی گاز ایران است، گفت: منافع اقتصادی حاصل از اتصال خط لوله گاز ایرانشهر به چابهار بیش از هزینه آن است و از محل جایگزینی سوخت گاز با سوخت های فسیلی موجود در نیروگاه های برق قابل تامین است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: هم اکنون پیمانکار اتصال خط لوله گاز ایرانشهر به چابهار انتخاب شده و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیروگاه های ایرانشهر و زاهدان با سوخت گاز کار می کنند، افزود: خطوط انتقال گاز به زابل و خاش در دست اجراست و برای خط انتقال گاز به میرجاوه نیز پیمانکار انتخاب شده است.

در ادامه این جلسه آستانه مشاور وزیر نفت نیز به سرمایه گذاری ۲۰ هزار میلیاد تومانی شرکت ملی گاز ایران برای گازرسانی به سراسر سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: این سرمایه گذاری از محل جایگزینی سوخت گاز با سوخت های موجود بازگشت پذیر است.

همچنین در این جلسه حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان گزارشی را از پیشرفت گازرسانی در شهرستان زابل ارائه نمود.

لازم به توضیح است که شرکت گاز استان گیلان بجهت اجرای موفق پروژه های بند «ق» و گازرسانی گسترده به اقصی نقاط گیلان و گازدار نمودن بیش از ۷۰۰ روستا در طی ۴ سال، از سوی شرکت ملی گاز برای انجام پروژه گازرسانی به شهرستان زابل استان سیستان و بلوچستان انتخاب شده است.