جلسه مدیران درمان منطقه سه کشور در رشت برگزار شد
جلسه مدیران درمان منطقه سه کشور در رشت برگزار شد

جلسه مدیران درمان منطقه سه کشور در رشت برگزار شد

ایده آل خبر_جلسه هماهنگی مدیران درمان منطقه سه کشور با هدف ارتقاء وضعیت سازمان و بررسی چالشها و رسیدن به نقاط مشترک تصمیم ساز در رشت برگزار شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی مدیریت درمان استان گیلان ،در این جلسه مدیران درمان استانهای آذربایجان شرقی ، غربی ، اردبیل ، کردستان ، زنجان و گیلان پیرامون موضوعاتی چون دریافت مطالبات سازمانی ، استقلال مالی معاونت درمان ، نظام پرداخت ها ، تعرفه های پزشکی و کمبود نیروهای تخصصی به بحث و بررسی پرداختند.