جلسه هم اندیشی مدیر درمان استان با انجمن داروسازان استان گیلان
جلسه هم اندیشی مدیر درمان استان با انجمن داروسازان استان گیلان

رشت - ایده آل خبر - دکتر ابراهیمی مدیردرمان استان به اتفاق معاون خرید راهبردی در راستای اجرای طرح نسخه الکترونیک و رفع موانع واشکالات موجود و همچنین به منظور ارتقای رضایتمندی بیمه شدگان به جهت خدمات دریافتی از داروخانه های طرف قرارداد استان با اعضای انجمن داروسازان استان جلسه هم اندیشی برگزار نمودند.


دکتر ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی استان در این جلسه با بیان اینکه طرح نسخه نویسی الکترونیک یک طرح آینده نگر برای ارتقای سطح سلامت و رفاه جامعه است اظهار داشت همراهی و تعامل با طرفهای قرارداد به منظور رفع موانع احتمالی و اجرای مناسب طرح برای ارتقای رضایتمندی بیمه شدگان تامین اجتاعی بسیار مهم و حائز اهمیت است.
شایان ذکراست  دراین جلسه برخی از موانع و مشکلات نسخه پیچی در داروخانه های طرف قرارداد ازسوی نمایندگان داروسازان استان مطرح و نیز راهکارهای حل مسائل موجود مورد بررسی قرار گرفت.