جمع آوری ۲۴۰ تن زباله تخلیه شده در ورودی روستای کیژده
جمع آوری ۲۴۰ تن زباله تخلیه شده در ورودی روستای کیژده

روز دوشنبه مورخ ۴ آذر ماه ۲۴۰ تن زباله تخلیه شده در ورودی روستای کیژده رشت جمع آوری و به سایت زباله سراوان منتقل شد.

ایده آل خبر _به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت؛ با دستور دکتر ناصر حاج محمدی و حضور مدیران خدمات شهر و متولیان حوزه پسماند شهرداری رشت حجم انبوهی از زباله ها و نخاله هایی که از روستاهای اطراف در نزدیکی ورودی روستای کیژده تخلیه شده بود، با ۴۰ کامیون حمل زباله جمع آوری و به سایت زباله سراوان انتقال یافت.

گفتنی است این اقدام شهرداری در حوزه وظایف مدیریت شهری نبوده و در پاسخ به درخواست های مکرر شهروندان که در یکی از برنامه های صدا و سیمای مرکز گیلان (شبکه باران) مطرح شده بود صورت پذیرفت.

شایان ذکر است که به دلیل اهمیت موضوع برای شهردار رشت وی شخصا در این اقدام حضور داشت و با دستور به مدیران منطقه و پیگیری موضوع نسبت به رفع این مشکل اقدام شد.