حذف تدریجی قبوض برق کاغذی
حذف تدریجی قبوض برق کاغذی

حذف تدریجی قبوض برق کاغذی

ایده آل خبر _ به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان مشترکین محترم برق، با توجه به اجرای پروژه حذف تدریجی قبوض برق کاغذی ، لطفا با ارسال شماره اشتراک ۸ رقمی به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۳۱۱۲۱ ، شناسه قبض و پرداخت خود را دریافت و نسبت به پرداخت بدهی برق مصرفی از طریق ATM و سایر درگاههای الکترونیکی اقدام نمایید .
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به دفاتر پیشخوان ، ادارات خدمات مشترکین امورهای توزیع برق مناطق خود و یا به آدرس اینترنتی شرکت WWW.GILANPDC.IR مراجعه نمایید.