حذف چاپ دفترچه از اول تیرماه سال جاری در تمام صندوق های بیمه سلامت
حذف چاپ دفترچه از اول تیرماه سال جاری در تمام صندوق های بیمه سلامت

رشت – ایده آل خبر – دکتر محمدی گفت: چاپ دفترچه از اول تیرماه سال جاری درتمام صندوقهای بیمه سلامت حذف وبیمه شدگان با ارائه کد ملی به مراکز درمانی ومطب خدمت دریافت خواهند نمود. دکتر جمشید محمدی مدیر کل بیمه سلامت گفت: دفاترکاغذی صندوق بیمه سلامت همگانی وصندوق روستاییان وعشایر از چرخه چاپ حذف […]

رشت – ایده آل خبر – دکتر محمدی گفت: چاپ دفترچه از اول تیرماه سال جاری درتمام صندوقهای بیمه سلامت حذف وبیمه شدگان با ارائه کد ملی به مراکز درمانی ومطب خدمت دریافت خواهند نمود. دکتر جمشید محمدی مدیر کل بیمه سلامت گفت: دفاترکاغذی صندوق بیمه سلامت همگانی وصندوق روستاییان وعشایر از چرخه چاپ حذف شده وآخرین مرحله از ابتدای تیرماه سالجاری چاپ دفترچه کاغذی صندوق کارکنان دولت ،سایر اقشار وایرانیان نیز متوقف خواهد شد و از این پس ازطریق نسخه نویسی الکترونیکی وبا ارائه کدملی وشناسه رهگیری به بیمه شدگان خدمت رسانی می شود.

محمدی افزود: هدف سازمان،اجرای دولت الکترونیک ونسخه نویسی ونسخه پیچی الکترونیک است ودر این راستا اداره کل بیمه سلامت آموزشهای لازم را به مراکز طرف قرارداد جهت ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان داده ودر مواردی که امکان ارائه خدمات و تجویز الکترونیک مقدور نباشد (مانند قطع برق و اینترنت )، طبق هماهنگی بعمل آمده با مراکز طرف قرارداد ، بیمه شده بصورت بیمه ای پذیرش شده و تجویز دارو و خدمات در سربرگ مطب یا درمانگاه انجام می شود و با ثبت در داروخانه ، آزمایشگاه و تصویربرداری ، خدمات نیز بصورت بیمه ای ارائه خواهد شد.وی خاطر نشان کرد:هم اکنون یک هزار و ۶۱۷ مرکز از جمله مطب، داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی، فیزیوتراپی، درمانگاه و مراکز درمانی استان طرف قرارداد با بیمه سلامت هستند.
بر اساس آخرین آمار؛ یک میلیون و ۲۵۳ هزار و ۸۳۶ نفر تحت پوشش بیمه سلامت گیلان هستند.