حضور شهردار  حضور شهردار رشت در نشست هم اندیشی قوه قضائیه
حضور شهردار  حضور شهردار رشت در نشست هم اندیشی قوه قضائیه

روز یکشنبه اول دی ماه ۱۳۹۸ شهردار رشت در نشست هم اندیشی رئیس قوه قضائیه با موضوع "احیای حقوق عامه در برنامه ریزی شهری و منطقه ای"(کمیسیون های ماده ۵ و ماده ۱۰۰) شرکت کرد و مواردی را نیز با ریاست قوه قضائیه در میان گذاشت.

ایده آل خبر _به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، آیت ا… دکتر سید ابراهیم رئیسی در این نشست با اشاره به اقدامات صورت گرفته در طول چهل سال گذشته در مدیریت شهری، برخی از مشکلات و مسائل را مطرح نمود.

رئیس قوه قضائیه گفت: نباید بگذاریم نگاه های سوداگرانه در حوزه ی زمین و مسکن به ویژه جایی که به قدرت ثروت پیوند می خورد اتفاق بیافتد و ماده ۱۰۰ تضمینی برای برخورد با تخلفات و ساخت و سازهاست و نباید درآمد شهری و شهرداری باشد.

وی در ادامه افزود: اگر کسی تخلف کرد تخلف او در مرئی و منظر مردم مانند تابلویی است که ماندن آن تخلف به معنای تابلوی تخلف پذیری است و حاشیه شهرها باید مشکل مسکن مردم حل شود و دولت باید ساز و کارهایی را برای حرکت های قانونی فراهم کند و تکلیف مردم را روشن کنیم.

در این نشست هم ۱۸ تن از مسئولان و کارشناسان مدیریت شهری همچون وزیر راه و شهر سازی، رئیس شورای اسلامی و شهردار تهران و شهرداران کلانشهر های کشور حدود دو ساعت به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود پرداختند.

همچنین دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت مواردی را در مکتو به ای به ریاست قوه قضائیه تقدیم کرد.

گفتنی است آیت الله رئیسی در این نشست بر ضرورت برگزاری نشستهای مشترک با حضور مسئولان قضایی و اجرایی در باره مشکلات کلانشهرها، تاکید نمود.