حضور متفاوت نیکومنش نودهی در انتخابات شورای اسلامی شهر رشت
حضور متفاوت نیکومنش نودهی در انتخابات شورای اسلامی شهر رشت

۴ کاظم نیکومنش نودهی به همراه جوانان منطقه گلسار در انتخابات شورای شهر رشت شرکت کرد.      

  • ۴

کاظم نیکومنش نودهی به همراه جوانان منطقه گلسار در انتخابات شورای شهر رشت شرکت کرد.