حل معضل سراوان اساسی ترین برنامه شهرداری رشت
حل معضل سراوان اساسی ترین برنامه شهرداری رشت

رشت - ایده آل خبر - سراوان و معضل پسماندش مدتهاست که مدیران استانی و شهرستانی درگیر خود کرده است و همه کم و بیش برای حل این مشکل بزرگ برنامه ها و طرح هایی ارائه داده اند .

به گزارش اختصاصی ایده آل خبر – آنچه که امروز بیشتر به چشم می خورد اقدامات و پیگیری شهردار رشت برای برطرف شدن معضل سراوان است که بخشی از آن اقدامات در این گزارش اختصاصی ارائه می شود.

اولین اقدام شهرداری رشت تکمیل ساختمان شماره یک زباله سوز و ورود تجهیزات زباله سوز به سایت سراوان بوده است.

اقدام بعدی تصویب اعتبار بهسازی سراوان و جذب ۶۰۰ میلیارد تومان از طرف هیات دولت به این سایت می باشد، که خوشبختانه این نیز به ثمر نشست.

تکمیل سوله شش هزار متری کودآلی و ورود ماشین آلات خط سه و چهار کود آلی اقدام سوم شهرداری رشت بوده است.

گفتنی است که سید امیرحسین علوی تنها به اقدامات فوق بسنده نکرده بلکه برنامه های مدونی برای حل معضل سراوان داشته که گام به گام این برنامه ها را اجرایی کرده است.

در گام اول شهردار رشت به همراه تنی چند از اعضای شورای شهر رشت به بازدید و بررسی شهرهای دارای کارخانه زباله سوز چون تهران و کرج پرداخت.

پس از آن در گام دوم دستور دو شیفته شدن کارخانه کودآلی با هدف کاهش ورود زباله به سراوان را صادر کرد.

سپس در گام سوم در راستای کاهش خطر آلودگی سراوان به پوشاندن زباله های انباشت شده ، کنترل شیرابه وتصفیه آن برای استفاده در بخش کشاورزی و نیز کاهش ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن حجم زباله در سراوان اقداماتی داشته است.

در گام چهارم با نصب خط جدید پردازش کودآلی و تولید کمپوست به افزایش ظرفیت کودآلی کمک شایان توجه ای داشته است.

با توجه به اهمیت تفکیک زباله از مبدا در راستای بهسازی سایت زباله سوز سراوان ، به توسعه عملیات تفکیک از مبدا در شهر رشت برنامه های مدونی را ارائه و دستور اجرایی شدن این عملیات را صادر کرد.

و در ادامه تکمیل و راه اندازی زباله سوز و بررسی و آماده سازی لندفیل جدید گام ششم و هفتم شهرداری رشت در راستای حل معضل دیرینه سراوان بوده است.

امید است با تلاش مجدانه شهردار و حمایت مدیران استانی و شهرستانی به زو‌دی شاهد دمیدن جانی دوباره در حیات سراوان باشیم.