حوزه درمان تامین اجتماعی قابل اعتمادترین تکیه گاه بیمه شدگان برای دریافت خدمات باکیفیت و رایگان درمانی است.
حوزه درمان تامین اجتماعی قابل اعتمادترین تکیه گاه بیمه شدگان برای دریافت خدمات باکیفیت و رایگان درمانی است.

درسال 1397 با پذیرش بیش از یک میلیون 390هزار نسخه در 13 مرکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان گیلان بیش از 5 میلیون 383 هزار قلم دارو بین بیماران بیمه شده تامین اجتماعی توزیع شد.

 

ایده آل خبر _دکتر شهدی نژاد مدیردرمان تامین اجتماعی استان با اعلام خبر فوق با بیان اینکه حوزه درمان تامین اجتماعی قابل اعتماد ترین تکیه گاه بیمه شدگان برای دریافت خدمات با کیفیت و رایگان درمانی است گزارشی درخصوص خدمات پاراکلینیکی مراکز ملکی تامین اجتماعی استان ارائه نمود و اظهار داشت: در سال ۹۷ آزمایشگاه های مراکز ملکی استان بیش از ۲۰۰هزار نفر از بیماران تامین اجتماعی را پذیرش نمودند که بالغ بر یک میلیون ۳۱۹ هزار مورد آزمایش توسط همکاران در این مراکز انجام گرفت.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان در ادامه افزود: درهمین مدت بیش از ۴۶۰۰ مورد آزمایش پاتولوژی در آزمایشگاه بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) رشت به عنوان تنها بیمارستان ملکی استان انجام گرفته است.
دکترشهدی نژاد به خدمات ارائه شده در واحد تصویربرداری بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) اشاره نمود و اظهار داشت: نزدیک به ۳۰۰۰مورد سی تی اسکن و بیش از ۸۰۰۰ مورد ام آرآی در سال گذشته در این بیمارستان انجام گرفته است. ایشان همچنین به مراجعین واحد های مامایی و فیزیوتراپی نیز اشاره نمود و افزود در سال ۹۷ در مجموع بیش از ۵۳هزار نفر به همکاران ماما در ۱۳ مرکز درمانی ملکی مراجعه نمودند و بیش از ۱۱ هزار نفر به واحد فیزیوتراپی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) رشت که بیش از ۱۷ هزار مورد خدمات فیزیوتراپی به بیماران بیمه شده ارائه گردید.