خلیلی بهروزی فر:خبرنگاران پل ارتباطی مردم و مسئولین هستند.
خلیلی بهروزی فر:خبرنگاران پل ارتباطی مردم و مسئولین هستند.

صبح پنج شنبه همایش تجلیل از خبرنگاران فومن شفت به مناسبت روز خبرنگار توسط دکتر خلیل بهروزی فر برگزار شد.

ایده آل خبر _صبح پنج شنبه همایش تجلیل از خبرنگاران فومن شفت به مناسبت روز خبرنگار توسط دکتر خلیل بهروزی فر برگزار شد.

بهروزی فر ضمن تبریک روز خبرنگار با اشاره به اینکه فقط یک روز نباید به روز خبرنگار اختصاص یابد بلکه هر لحظه یاد و خاطر خبرنگاران در جامعه مورد تجلیل واقع شود، گفت: استفاده از اندیشه و نظر خبرنگاران در جلسات تخصصی بعدی از اهداف مهم ماست.

وی با بیان اینکه خبرنگاران دیده بان صادق و الگو صبر مقاومت هستند ، افزود: خبرنگاری همراه با روحیه ریسک و خطر پذیری است.

فرماندار اسبق شهرستان تاش با اشاره به اینکه خبرنگاران با حضور در شرایط سخت همواره وظیفه نیاز سنجی آحاد مردم یک جامعه را بردوش دارند، اظهار کرد: پل ارتباطی بین مردم و مسوولین همین خبرنگاران هستند که در جهت رفع موانع موجود و کمک به حل مشکلات بسیار می توانند کارگشا باشند.

وی افزود: انتقادات و پیشنهادات خبرنگاران همواره برای جامعه سازنده است و مدیران را از خواب غفلت بیدار می کند‌. خلیل بهروزی فر با تاکید بر اینکه مساله امنیت شغلی خبرنگاران از دغدغه های مهم است، گفت: جامعه زمانی زنده است که خبرنگار صادق و منتقد داشته باشد تا بتواند در مسیر توسعه گام بردارند.

وی از احتمال حضور خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه فومن و شفت خبرداد و افزود: با توان مضاعف و با همت مردم در این دوره از انتخابات به صورت هدفمند و برنامه محور شرکت خواهم کرد.

بهروزی فر با اشاره به اینکه پس از انتخابات نباید به دنبال برنامه محوری بود، افزود: شروع برنامه ریزی در طول چهار سال نمایندگی اشتباه است.

ایجاد کارگروه های تخصصی و تدوین برنامه مشخص پیش از آغاز فعالیت دوره نمایندگی، توجه ویژه به جوانان، از برنامه های مطرح شده توسط بهروزی فردر همایش تجلیل از خبرنگاران بود.