درخواست صرفه جویی از همه مشترکان در سراسر کشور
درخواست صرفه جویی از همه مشترکان در سراسر کشور

رشت - ایده آل خبر - شركت توانير در پي تداوم افزايش دماي هوا در كشور جهش مصرف برق، اطلاعيه دوم خود را در هفته جاري منتشر كرد.

🔵🔵هموطن گرامی
سامانه هواي گرم، اكثر نقاط كشور را فراگرفته و مصرف برق شديدا افزايش يافته است. همزماني اين موضوع با برگزاري كنكور سراسري ، همراهي و صرفه جويي مشتركان گرامي در سراسر كشور را مي طلبد.
در حال حاضر بيش از ۳ هزار اكيپ عملياتي آماده خدمت رساني به مراكز برگزاري آزمون هستند و از همه هموطنان گرانقدر تقاضا داريم براي ايجاد آرامش فرزندانمان در اين شرايط نسبت به كاهش مصرف خود اقدام تا از قطع برق جلوگيري گردد.
راهكارهاي ساده كاهش مصرف برق :
كاهش مصرف بارهاي سرمايشي از جمله تنظيم كولرهاي گازي روي ۲۵ درجه
استفاده از دور كند كولرهاي آبي
كاهش روشنايي غير ضروري
عدم استفاده از وسايل پرمصرف برقي در ساعات ۱۲ تا ۱۸

💠با تشكر
شركت توانير