در آخرین روز از هفته دولت ؛  طرح دهکده الگویی بوم گردی کشور در گیلان افتتاح شد
در آخرین روز از هفته دولت ؛  طرح دهکده الگویی بوم گردی کشور در گیلان افتتاح شد

طرح دهکده الگویی بوم گردی کشور ،با حضور رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای اولین بار در گیلان افتتاح شد .

ایده آل خبر _رییس سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور در این مراسم گفت :اگر در کشوری بخواهد توسعه و پیشرفتی اتفاق بیفتد و در آن پیوستی برای آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر پیش بینی نشده باشد حتما آن پروژه در کوتاه مدت یا بلند مدت با چالش هایی مواجه خواهد شد .

سلیمان پاک سرشت افزود :در همه استانها تلاش شد بر یک مزیت جدی و استراتژیک مربوط به آن استان سرمایه گذاری ،و برای تربیت نیروی انسانی در آن حوزه با همکاری دستگاههای زیربط فعالیت هایی را آغاز کنیم.

وی گفت : در گیلان بنا شد با توجه به شرایط گیلان فرصتی که برای توسعه گردشگری پایبند به فرهنگ و محیط زیست وجود دارد فعالیتی آغاز شود .

رییس سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور تصریح کرد :واقعیت آن است که حوزه گردشگری به مدت ۸ سال متوالی در دنیا بالاترین رشد را نسبت به میانگین رشد اقتصادی بقیه بخش ها داشته است و حوزه گردشگری یکی از حوزه های ارزشمند برای سرمایه گذاری ،ایجاد اشتغال و ایجاد رونق فعالیت های اجتماعی و فرهنگی است .

وی افزود:اصول گردشگری در دنیا کاملا ما را آگاه می کند که اگر گردشگری با استاندارد جهانی داشته باشیم نگاه به ۲ اصل وابسته به محیط زیست و وابسته به فرهنگ جامعه میزبان است .

پاک سرشت گفت:گیلان این فرصت را دارد که گردشگردی بسیار مدرن با پایداری به محیط زیست و الگوهای زیست فرهنگی برای مردمانش داشته باشد و خوشحالیم که این دهکده الگویی با این اصول فعالیت خود را آغاز کرده است و اگر این مسیر به درستی طی شود یک الگوی بسیار مناسب و ارزشمند برای توسعه گردشگری در گیلان ایجاد کرده ایم .

وی خاطرنشان کرد:جامعه رو به سالمندی می رود و علایق فرهنگی و اجتماعی سالمندان بسیار متفاوت است و کسب و کارهای نوین امروز مبتنی بر تکنولوژی جدید و کسب و کارهای دیجیتال در حوزه گردشگری در حال رونق است .

وی ادامه داد:باید بتوانیم بین یک گردشگر پایبند به محیط زیست و گردشگر پایبند به فرهنگ و گردشگر نسبت به توسعه مدرن ائتلاف و همنشینی مطلوبی ایجاد کنیم .

رییس سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور گفت :امیدواریم در این دهکده الگویی سنجش مهارتی و فعالیت های آموزشی ،تربیتی نیروی انسانی را به عنوان یک استراتژی جدید توسعه اقتصادی اجتماعی بهتر از قبل دنبال کنیم .

وی درپایان گفت :سازمان فنی حرفه ای کشور در همه استانها این آمادگی را دارد که با تکیه بر مزیت اقتصادی و مزیت استراتژی آن استانها سرمایه گذاری کند و دست همکاری دراز میکند چون معتقد است آموزش مهارتهای فنی حرفه ای جز در یک نظام ائتلافی با همکاری سایر دستگاها اتفاق نمی افتد .