در بازدیدهای شهردار از سازمانها و مناطق مطرح شد مدیران و کارکنان شهرداری امانتدار اموال عمومی هستند
در بازدیدهای شهردار از سازمانها و مناطق مطرح شد مدیران و کارکنان شهرداری امانتدار اموال عمومی هستند

ناصر حاج محمدی پس از نشستن بر کرسی شهرداری رشت سرکشی و بازدیدهای روزانه از وضعیت کار کارکنان سازمانها ، مناطق و واحدهای ستادی شهرداری رشت را در الویت کارهای روزانه خود قرار داده است.

 

 

ایده آل خبر _به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری رشت_ در این بازدیدها شهردار رشت رشت تاکید زیادی بر مقوله رعایت بیت المال و استفاده درست از ابزار و امکانات موجود در شهرداری و سازمانهای های تابعه دارد.

انظباط کاری مجموعه کارکنان شهرداری رشت یکی دیگر از تاکیدات شهردار رشت است وی رعایت انظباط کاری را اساسی ترین رکن هر اداره می داند و در این بازدیدها مدیران و کارکنان شهرداری را امانتدار اموال عمومی می خواند و از طرفی سلامت ، صلابت و جدیت در انجام صحیح امور محوله را از مهم ترین برنامه ریزی های هر کارمندی می شمارد.

حاج محمدی جلب رضایت شهروندان اصلی ترین کار مجموعه مدیریت شهری می داند و معتقد است که مدیران و کارکنان باید با انجام فعالیت صادقانه در خدمت شهروندان باشند. از طرفی رعایت نزاکت ، سرعت عمل در حل مشکلات مردم ، رعایت شئونات اسلامی ، احترام به مراجعه کنندگان ، حفظ آرامش و بسیاری از موارد دیگر از جمله موضوعاتی است که به عقیده شهردار رشت پرسنل مجموعه مدیریت شهری ملزم به رعایت آن هستند.

شهردار رشت در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع به مدیران مناطق و سازمانها تاکیدات فراوان دارد و در این زمینه اعتقاد دارد که مدیران مناطق و سازمانها باید کارکنان زیر مجموعه خود را ملزم به اجرای این طرح نمایند و خود نیز ناظر رعایت و اجرای طرح فوق از سوی کارکنان باشند.

همچنین با توجه به ابلاغیه استاندار در راستای تغییر ساعت کاری ادارات و شهرداریها، حضور به موقع کارکنان یکی ازموضوعات مهمی است که شهردار رشت بدان پرداخته و در بازدیدهای خود به نحوه مدیریت در مصرف انرژی ، صرفه جويي ، نگاه هوشمندانه به کار و مصـارف آب ، بـرق ، سـوخت ، مواد مصرفی و… وخدمات که مورد نیاز جامعه می باشد اشارات فراوان دارد.

گفتنی است که این بازدیدها به صورت مستمر از سازمانها، مناطق و نواحی و بازدیدهای میدانی سطح شهر همچنان ادامه دارد .