در بازدید نماینده مردم رشت و ریاست مجمع نمایندگان استان گیلان از تصفیه خانه بزرگ آب گیلان: طرح آبرسانی به نقاط مرکزی گیلان تشریح شد
در بازدید نماینده مردم رشت و ریاست مجمع نمایندگان استان گیلان از تصفیه خانه بزرگ آب گیلان: طرح آبرسانی به نقاط مرکزی گیلان تشریح شد

در بازدید نماینده مردم رشت و ریاست مجمع نمایندگان استان گیلان از تصفیه خانه بزرگ آب گیلان: طرح آبرسانی به نقاط مرکزی گیلان تشریح شد

ایده آل خبر _به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان ، در بازدید نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و ریاست مجمع نمایندگان استان گیلان طرح آبرسانی به نقاط مرکزی گیلان تشریح شد.

سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیلان در بازدید دکتر حسنی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی از تصفیه خانه بزرگ آب گیلان ضمن تشریح پیشرفت پروژه احداث مدول دوم تصفیه خانه ، نسبت به ارائه طرح آبرسانی به نقاط مرکزی گیلان و تبیین اهداف طرح اقدام نمود.

مدیرعامل آبفای گیلان با اشاره به اینکه این تصفیه خانه با پیشرفت حدود ۸۰ درصد در حال اجراست اظهار داشت: تصفیه خانه بزرگ آب گیلان با ظرفیت تولید آب ۶ مترمکعب در ثانیه در دو فاز به روش BOT در حال اجراست.

وی همچنین افزود: در راستای خدمات رسانی بهتر به نقاط مرکزی گیلان، خط آبرسانی از محل تصفیه خانه بزرگ آب گیلان به شهر کوچصفهان به طول ۱۵ کیلومتر ، با اقطار ۳۵۰ میلیمتری چدنی و ۴۰۰ میلیمتری پلی اتیلن به مبلغ ۹۳ میلیارد ریال در قالب دو پروژه در حال اجراست که تا کنون ۳٫۴ کیلومتر اجرا شده است.

مدیرعامل آبفای گیلان یادآور شد: عملیات اجرایی پروژه خط انتقال خمام به خشکبیجار به طول ۱۴ کیلومتر و با ارزش ریالی ۲۵۰ میلیارد ریال نیز آغاز شده که در این طرح جمعیت روستایی هم مدنظر قرار گرفته و ۲۴ روستای حد فاصل خمام به خشکبیجار از این طرح بهره مند خواهند شد .

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک بیش از ۷۰ درصد جمعیت شهری و روستاهای در مسیر از آب تصفیه شده تصفیه خانه بزرگ آب گیلان استفاده خواهند نمود و این طرح باعث افزایش کیفیت و کمیت آب خواهد شد و آب مورد نیاز این مناطق را تا سال ۱۴۲۵ تامین خواهد نمود.