در جلسه ای به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان روند اجرایی عملیات راه آهن رشت-آستارا بررسی شد
در جلسه ای به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان روند اجرایی عملیات راه آهن رشت-آستارا بررسی شد

در جلسه ای به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان روند اجرایی عملیات راه آهن رشت-آستارا بررسی شد

ایده آل خبر_به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی گیلان ، ماکان پدرام مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به اهمیت اجرای راه آهن رشت-آستارا در مسیر تکمیل کریدور شمال- جنوب گفت: هماهنگی های لازم بین دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور رفع موانع موجود در مسیر اجرای این پروژه صورت گرفته است.
وی افزود: مطالعات اثرات زیست محیطی راه آهن رشت-آستارا هم توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان کارفرمای پروژه انجام شده و مورد تایید مشاور طرح قرار دارد و امیدواریم در روزهای آتی صدور مجوز زیست محیطی صورت گیرد.
پدرام در خصوص تامین اعتبار پروژه و روند اجرایی سایر فعالیت های مرتبط با پروژه اشاره و تصریح کرد: تعامل خوبی در جهت اجرای عملیات راه آهن رشت-آستارا وجود دارد.