در راستای جلوگیری از احتمال خروج ناخواسته خطوط انتقال برق صورت گرفت: شستشوی تمامی مقره های آلوده خط ۴۰۰کیلوولت سیکل-شهیدغایتی زنجان
در راستای جلوگیری از احتمال خروج ناخواسته خطوط انتقال برق صورت گرفت: شستشوی تمامی مقره های آلوده خط ۴۰۰کیلوولت سیکل-شهیدغایتی زنجان

در راستای جلوگیری از احتمال خروج ناخواسته خطوط انتقال برق صورت گرفت: شستشوی تمامی مقره های آلوده خط 400کیلوولت سیکل-شهیدغایتی زنجان

 

ایده آل خبر _به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان ،رئیس اداره تعمیرات خطوط شركت سهامي برق منطقه اي گيلان از شستشوی ۷۰۶۴ مقره آلوده و تعویض ۱۲ مقره خبر داد.
« مهران صدر ممتاز » رئیس اداره تعمیرات خطوط شركت سهامي برق منطقه اي گيلان گفت: با توجه به اهمیت حفظ و افزایش پایداری شبکه، تأمین برق مطمئن و پایدار و پیشگیری از وقوع هرگونه خاموشی ناخواسته احتمالی و افزایش ضریب آمادگی و اطمینان شبکه برق، پروژه شستشو و تعویض مقره های خط ۴۰۰کیلوولت سیکل-شهیدغایتی زنجان انجام شد.
وی افزود: مقره های آلوده خط ۴۰۰کیلوولت سیکل-شهید غایتی زنجان توسط شرکت مبتکران قدرت انرژی ایرانیان با دستگاه مقره شور شستشو شدند. پروژه شستشوی مقره های آلوده خط ۴۰۰کیلوولت سیکل-شهیدغایتی زنجان از تاریخ ۹۸/۲/۲۱ لغایت ۹۸/۲/۲۶ و به مدت ۶ روز با اخذ خاموشی از دیسپاچینگ ملی توسط دو اکیپ اجرایی مستقل انجام شد.
صدر ممتاز گفت: در این پروژه که بر روی ۳۴ دستگاه دکل انجام شد تعداد ۷۰۶۴ مقره آلوده مورد شستشو قرار گرفتند. همچنین تعداد ۱۲ مقره تعویض شدند.
وی در خصوص اهمیت و ضرورت انجام پروژه شستشوی مقره های آلوده گفت: برای ارائه عملکرد صحیح مقره ها باید به طور منظم شستشو داده شوند تا میزان آلودگی های آن از حد مجاز عبور نکند. استمرار انتقال برق مطمئن از طريق خطوط فشار قوي مستلزم عاري بودن آن ها از آلودگي است.
رئیس اداره تعمیرات خطوط تصریح کرد: در واقع حفظ استمرار انتقال برق از طريق خطوط فشار قوي، مستلزم سرويس و نگهداري خطوط انتقال است که شستشوي مقره هاي اين خطوط ، از بهترين روش هاي نگهداري مي باشد.
وی اضافه کرد: اجرای پروژه شستشوی مقره های آلوده قبل از پيك تابستان امسال برای آمادگی کامل و عبور از پيك بار می باشد تا احتمال خروج ناخواسته خطوط انتقال برق كاهش يابد.
گفتنی است که خط ۴۰۰کیلوولت سیکل-شهیدغایتی زنجان وظیفه تبادل انرژی بین نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان با پست شهید غایتی زنجان را عهده دار است.