در راستای کاهش آلودگی دریای خزر، ۲۰۵ فقره انشعاب فاضلاب در آستارا نصب شد
در راستای کاهش آلودگی دریای خزر، ۲۰۵ فقره انشعاب فاضلاب در آستارا نصب شد

در راستای کاهش آلودگی دریای خزر، 205 فقره انشعاب فاضلاب در آستارا نصب شد


ایده آل خبر _به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، معاون مهندسی و توسعه این شرکت از نصب ۲۰۵ فقره انشعاب فاضلاب در آستارا به منظور کاهش آلودگی ناشی از ورود فاضلاب به دریای خزر خبر داد.
علیرضا غیاثی معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست و حذف آلودگی ناشی از ورود فاضلاب به دریا اظهار داشت: به منظور استفاده از حداکثر ظرفیت شبکه های احداث شده در پروژه ایجاد شبکه فاضلاب بهداشتی آستارا مقدار ۲۳۰۰ متر شبکه فاضلاب با اقطار ۱۶۰ الی ۴۰۰ میلیمتر در شهرک مهدی اجرا و به تعداد ۲۰۵ فقره انشعاب فاضلاب نیز متصل شد.
وی با ذکر جهش اعتبار و تخصیص در دو سال ۹۶و۹۷ به میزان ۹۲ میلیارد ریال افزود: با رشد اعتبارات، جهت دستیابی به اهداف طرح، پیمانهایی به منظور اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعاب فاضلاب در شهرک مهدی منعقد شد و در این راستا پروژه جمع آوری فاضلاب آستارا نیز به روش مکشی بصورت گسترده در شهر آستارا آغاز گردید غیاثی همچنین خاطر نشان کرد: با توجه به پرداخت هزینه های مرمت حفاری، شهرداری آستارا نسبت به ترمیم مسیرها اقدام خواهد نمود.
معاون مهندسی و توسعه آبفای گیلان مبلغ قرارداد شبکه جمع آوری فاضلاب به روش مکشی را ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: انتظار می رود باتخصیص اعتبارات سال ۹۸ و تخصیص مناسب و با در نظر گرفتن مصوبات سفر ریاست جمهوری، تهیه اسناد خرید و نصب پکیج در ایستگاه پمپاژ شرقی، شاهد اثرات موثر و مطلوب در خصوص کاهش فاضلاب ورودی به دریا و مشکلات مشترکین محدوده یاد شده باشیم.