در هفته دولت ۹۸ عملیات گازرسانی به ۱۰ روستای صعب العبور و کوهستانی شهرستان رودبار به بهره برداری می رسد.
در هفته دولت ۹۸ عملیات گازرسانی به ۱۰ روستای صعب العبور و کوهستانی شهرستان رودبار به بهره برداری می رسد.

در هفته دولت 98 عملیات گازرسانی به 10 روستای صعب العبور و کوهستانی شهرستان رودبار به بهره برداری می رسد.

ایده آل خبر _به گزارش روابط عمومی گاز گیلان ،حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان از بهره مندی ۱۰ روستای قوشه لانه،گردویشه، گلنگش، طالکوه، پس طالکوه، سیبن، اسپهبدان، شاه شهیدان، چارمان، کهنه وانسرا در شهرستان رودبار با جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ خانوار در هفته دولت امسال خبرداد.

اکبر اظهار داشت: با بهره مندی این روستاهای کوهستانی از نعمت گاز طبیعی درصد بهره مندی خانوارهای روستایی شهرستان رودبار از ۸۴ درصد به حدود ۹۰ درصد افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان افزود: برای گازرسانی به این روستاها بالغ بر ۵۴ کیلومتر عملیات شبکه گذاری انجام شده و بیش از ۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی در پایان با اشاره به تأثیرات شگرف پروژه بند «ق» در زمینه گازرسانی به روستاهای استان بویژه روستاهای شهرستان رودبار گفت: تا پیش از شروع پروژه بند «ق» ۳۳ روستا (۲۳درصد خانوارهای روستایی) در رودبار برخوردار از گاز طبیعی بودند ولی هم اکنون پس از گذشت ۵ سال این میزان در هفته دولت ۹۸ به ۱۳۱روستا و بهره مندی ۹۰ درصدی خواهد رسید.

لازم به ذکر است عملیات گازرسانی به ۷ روستای دیگر این شهرستان نیز در دست اجرا قرار دارد که بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.