در یکماهه شهریور بیش از ۱۷ هزار نسخه الکترونیک توسط پزشکان طرف قرار داد استان گیلان صادر شد. درراستای توسعه دولت الکترونیک ، اجرای طرح نسخه الکترونیک با جدیت و تلاش همکاران دفتر اسناد پزشکی گیلان در حال اجرا و توسعه می باشد.
در یکماهه شهریور بیش از ۱۷ هزار نسخه الکترونیک توسط پزشکان طرف قرار داد استان گیلان صادر شد. درراستای توسعه دولت الکترونیک ، اجرای طرح نسخه الکترونیک با جدیت و تلاش همکاران دفتر اسناد پزشکی گیلان در حال اجرا و توسعه می باشد.

در یکماهه شهریور بیش از 17 هزار نسخه الکترونیک توسط پزشکان طرف قرار داد استان گیلان صادر شد. درراستای توسعه دولت الکترونیک ، اجرای طرح نسخه الکترونیک با جدیت و تلاش همکاران دفتر اسناد پزشکی گیلان در حال اجرا و توسعه می باشد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان با اعلام اینکه از ابتدای طرح تاکنون نزدیک به ۱۱۰۰پزشک در این طرح ثبت نام نمودند اظهار داشت: در یکماهه شهریور ماه بیش از ۱۷هزار نسخه الکترونیک توسط پزشکان طرف قرار داد استان صادر شد که نسبت به ماه قبل نزدیک به ۷۰درصد رشد داشته است.