دفتر حراست شرکت توزیع برق گیلان حائز رتبه کشوری شد
دفتر حراست شرکت توزیع برق گیلان حائز رتبه کشوری شد

رشت_ایده آل خبر_دفترحراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق گیلان موفق به کسب رتبه خوب دربین دفاترحراست صنعت آب و برق کشورشد.

به گزارش ایده آل خبر ، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گیلان، مدیردفترحراست و امور محرمانه این شرکت گفت: با اتمام فرآیند ارزیابی عملکرد سال ۹۹ دفاترحراست تابعه صنعت آب وبرق کشورو برابراعلام مرکزحراست وزارت نیرو، این دفتر موفق به کسب رتبه خوب دربین سایر دفاتر حراست شده است.

صداقت شاخصهای ارزیابی درحوزه عملکردی دفاترحراست صنعت برق کشور را مدیریت حراست،حفاظت پرسنلی،حفاظت آی تی و اسناد،حفاظت فیزیکی برشمرد وافزود: مولفه ها و شاخصهای ارزیابی مذکور در حوزه های عمومی و تخصصی و براساس اهداف ابلاغی وزارت نیرو در حوزه حراست و سلامت اداری ازجمله پیشگیری، نظارت، توانمندسازی وصیانت ازکارکنان، آموزش و اجرایی کردن شاخصهای ارتقاء سلامت نظام اداری در سطح شرکت بوده است.

وی بیان کرد: حمایتهای ارزشمند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان، همراهی و همکاری همه معاونین، مدیران و کارکنان شرکت و تلاش هدفمند و برنامه محورکارکنان دفترحراست شرکت در کسب این رتبه ارزشمند بسیار موثر بوده است.