دوچرخه سواری همگانی از شهرداری بندرانزلی تا پارک شهید اختر کاویان
دوچرخه سواری همگانی از شهرداری بندرانزلی تا پارک شهید اختر کاویان

دوچرخه سواری همگانی از شهرداری بندرانزلی تا پارک شهید اختر کاویان


ایده آل خبر _به گزارش اداره ارتباطات شهرداری بندرانزلی، دوچرخه سواری همگانی با همکاری گروه دوچرخه سواری همرکابان سبز بندرانزلی و شهرداری بندرانزلی و با حضور دکتر هادی حیدری ریاست شورای اسلامی شهر، مهندس شهرام توانا شهردار ناحیه دو، مهندس نوری مسئول اداره ارتباطات شهرداری و محمد طارمی گزارشگر شبکه رادیویی ورزش برگزار شد و رکاب زنان راس ساعت ۷:۳۰ صبح از محوطه شهرداری به سمت پارک شهید اختر کاویان حرکت نمودند.
این برنامه ورزشی همگانی که با شعار حمل و نقل پاک و ترویج آن بین عموم مردم برگزار شد بصورت زنده از رادیو سراسری ورزش پخش شد