دکتر حسین نحوی نژاد به عنوان مدیرکل جدید بهزیستی استان گیلان منصوب شد.
دکتر حسین نحوی نژاد به عنوان مدیرکل جدید بهزیستی استان گیلان منصوب شد.

دکتر وحید قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی کشور ضمن تقدیر و تشکر از خدمات و تلاش‌های دکتر محمدرضا پارسی، دکتر حسین نحوی نژاد را به عنوان مدیرکل جدید بهزیستی استان گیلان منصوب کرد.

ایده آل خبر _ دکتر وحید قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی کشور ضمن تقدیر و تشکر از خدمات و تلاش‌های دکتر محمدرضا پارسی، دکتر حسین نحوی نژاد را به عنوان مدیرکل جدید بهزیستی استان گیلان منصوب کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان بهزیستی مدیریت بهینه سرمایه‌های انسانی، تلاش در راستای نهادینه‌سازی اخلاق و رفتار حرفه‌ای، ظرفیت‌سازی مستمر در راستای معرفی هدفمند خدمات سازمان و توسعه سهم مشارکتهای مردمی، تعهد و التزام به بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت سطح خدمات تخصصی، تمرکز بر حل مسائل و مشکلات ویژه منطقه و ارتباط موثر فعال با واحدهای راهبردی و سیاستگذار ستادی از اولویت های مطرح شده در حکم وی می باشد