دکتر نور صالحی / ورود هر بیمار توریسم باعث اشتغال سه نفر خواهد شد
دکتر نور صالحی / ورود هر بیمار توریسم باعث اشتغال سه نفر خواهد شد

دکتر اسماعیل نورصالحی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در جمع مدیران آژانس های گردشگری استان با اشاره به آغاز مجدد فاز اجرایی طرح گردشگری سلامت و بیان اینکه طی دوسال گذشته توریسم سلامت دچار رکود شده بود، اظهار داشت :توسعه و رونق طرح توریسم سلامت می تواند یکی از منابع درآمدی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و استان باشد.

ایده آل خبر_دکتر اسماعیل نورصالحی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در جمع مدیران آژانس های گردشگری استان با اشاره به آغاز مجدد فاز اجرایی طرح گردشگری سلامت و بیان اینکه طی دوسال گذشته توریسم سلامت دچار رکود شده بود، اظهار داشت :توسعه و رونق طرح توریسم سلامت می تواند یکی از منابع درآمدی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و استان باشد.

ورود هر بیمار توریسم باعث اشتغال سه نفر خواهد شد

دکتر اسماعیل نور صالحی با اشاره نقش مهم توریسم در رونق اقتصادی گفت :ورود هر یک نفر توریسم سلامت به استان گیلان برای سه نفر اشتغال ایجاد می کند و ورود در طرح گردشگری سلامت موجب افزایش انگیزه برای سایر ارگانهای استان و خدمت بیشتر به مردم خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان  با بیان اینکه توسعه طرح گردشگری سلامت در گیلان موجب ورود سرمایه و ایجاد اشتغال در استان می شود، خاطرنشان کرد:آژانس های مسافرتی می توانند با فعالیت بیشتر و برپایی دفاتر در سایر کشورها ، بیماران یا توریسم های سلامت را جهت درمان به سمت استان گیلان هدایت کنند.

 طرح توریسم سلامت در بیمارستان هایی که دارای گواهینامه IPDباشند قابل اجراست

وی با تاکید بر اینکه طرح توریسم سلامت در بیمارستان هایی که دارای گواهینامه IPDباشند قابل اجراست تصریح کرد:در حال حاضر بیمارستان های دولتی شهر رشت از جمله رازی ،پورسینا ، ولایت ، حشمت و همچنین بیمارستان های خصوصی آریا و قائم و پارس قابلیت پذیرش بیمار خارجی را دارند.

دکتر اسماعیل نورصالحی با اشاره به اینکه مرکز استان بعنوان پایلوت اجرای طرح در نظر گرفته شده گفت : بتدریج سایر بیمارستانهای استان با گرفتن گواهینامه IPD به این طرح افزوده خواهند شد و اعمال زیبایی ، ارتوپدی ، گوارش و … از خدماتی است که به توریسم سلامت ارائه میشود.

توریسم سلامت دو تا سه برابر سایر گردشگران ، منابع مالی و سرمایه وارد استان می کند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر اینکه توریسم سلامت دو تا سه برابر سایر گردشگران ، منابع مالی و سرمایه وارد استان می کند افزود:در راستای اجرای این طرح ، اولویت اصلی دانشگاه علوم پزشکی گیلان همکاری و حمایت از آژانس های مسافرتی استانی است همچنیندر آینده جلسه ای نیز با آژانس های مسافرتی سراسر کشور برگزار می شود تا جذب توریسم سلامت با موفقیت صورت گیرد.

وی در ادامه گفت : طی سال گذشته ۴۶۹ توریسم سلامت وارد استان شدند که از این تعداد ۱۳۶ نفر به بیمارستان ها و ۳۳۳ نفر نیز به کلینیک ها مراجعه کردند.

دکتر نور صالحی خاطرنشان کرد: بیمارانی که از مرز آستارا وارد استان می شوند معمولا از خدمات استانهای همجوار بهره مند میشوند، باید باتقویت سیستم توریسم سلامت استان آنها را به گیلان هدایت کرد

هزینه درمان بیماران خارجی ۲ برابر بیماران داخلی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان  با اشاره به نقش مهم طرح  توریسم سلامت در اقتصاد استان بیان داشت:هزینه درمان بیماران خارجی ۲ برابر بیماران داخلی است .

وی در خاتمه افزود: دانشگاه علوم پزشکی گیلان آمادگی خود را جهت همکاری با سرمایه گذاران و آژانس های گردشگری،در اجرای طرح توریسم سلامت اعلام می دارد.