دیدار مشترک دکتر محسن یوسف پور مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گیلان و دکتر احمد رضی،رئیس و مدیران دانشگاه گیلان استان
دیدار مشترک دکتر محسن یوسف پور مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گیلان و دکتر احمد رضی،رئیس و مدیران دانشگاه گیلان استان

دیدار مشترک دکتر محسن یوسف پور مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گیلان و دکتر احمد رضی،رئیس و مدیران دانشگاه گیلان استان

ایده آل خبر_به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گیلان، در این دیدار طرفین بر تعامل بیشتر و همکاری بیش از پیش دانشگاه برای اجرای طرح های مورد نیاز اداره کل منابع طبیعی و پروژه های ابخیزداری تأکید نمودند و مقرر شد اداره کل منابع طبیعی استان از دانشگاه جهت رفع برخی از مشکلات موجود بر راه مستند سازی اراضی حمایت کند. همچنین اداره کل منابع طبیعی در خصوص زمین مورد نیاز برای راه اندازی دهکده ورزشی وزارت علوم و باغ گیاه شناسی مسیر قانونی لازم را بررسی نماید.

توافق برای کاشت یک میلیون نهال از گونه های بومی استان توسط دانشگاهیان به ویژه دانشجویان در هفته درختکاری در عرصه های جنگلی استان در راستای فرهنگ سازی و تلاش برای جلوگیری از تغییر اقلیم و همچنین امکان سنجی برای ایجاد جنگل آموزشی برای استفاده علمی و تحقیقاتی دانشجویان رشته های منابع طبیعی و کشاورزی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.