دیدار معاون امور مجلس و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور با مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان
دیدار معاون امور مجلس و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور با مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان

دیدار معاون امور مجلس و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور با مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان

ایده آل خبر _به گزارش روابط عمومی گاز گیلان – روز شنبه ۴ آبان ماه، دکتر قاسم رمضانپور نرگسی معاون امور مجلس و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور با حضور در شرکت گاز استان گیلان با مدیرعامل و مسئولین شرکت گاز دیدار نمود.