دیدار معاون محترم وزیر و ریاست بهزیستی کشور با نماینده محترم ولایت فقیه در استان گیلان و امام‌جمعه رشت
دیدار معاون محترم وزیر و ریاست بهزیستی کشور با نماینده محترم ولایت فقیه در استان گیلان و امام‌جمعه رشت

بیست و هفتم خرداد ماه دکتر قبادی دانا معاون محترم وزیر و ریاست بهزیستی کشور باتفاق دکتر حسین نحوی نژادمدیرکل بهزیستی گیلان ، دکتر شبر مشاور رییس در امور اجرایی و دبیر شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور ، آقای علیرضا غاروریانی رئیس دفتر ریاست بهزیستی کشور ، معاونین ، حراست ، بازرسی بهزیستی گیلان و ... با آیت الله فلاحتی نماینده محترم ولایت فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت دیدار کردند.

ایده آل خبر _به گزارش دفتر روابط عمومی اداره کل بهزیستی گیلان ،دکتر قبادی دانا معاون محترم وزیر و ریاست سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ۵ میلیون هشتصد هزار نفر از خدمات بهزیستی در کشور بهره مند هستند
وی اعلام داشت ۱میلیون و چهارصد و پنجاه هزار نفر از توانخواهان زیر پوشش سازمان بهزیستی کشور هستند
ایشان اظهار داشتن ۸۰۰ مرکز شبانه روزی سالمندان ، بیماران روانی مزمن و ضایعه نخاعی در کشور داریم که ۴۷ هزار نفر در ان مراکز نگهداری می شود که در این زمینه کمک های مردمی بسیار موثر است .
وی گفت : ۲۶ هزار فرزند بد سرپرست و بی سرپرست و ۲۵۰ هزار زن سرپرست خانوار زیر پوشش سازمان بهزیستی کشور هستند .
آیت الله فلاحتی نماینده محترم ولایت فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت فرمودند : افق ها را با امدن نیروهای خلاق در بهزیستی خوب و روشن میبینم
ایشان اظهار داشتند : از همکاران جوان ، فعال و نوآوری بکار گیرید نوآوری در فکر و اندیشه داشته باشند و چابکسازی و کوچک سازی در بهزیستی حائز اهمیت است
آیت الله فلاحتی فرزند اوری را حتی در سلامت جسم موثر می دانستند
ایشان افراد با اراده و خلاق و صاحب طرح اندیشه را لازم بکارگیری می دانستند و معتقد بودند بستر خوبی وجود دارد تا بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم و به اهداف مطلوب برسیم