رئیس شورای شهر رشت : لزوم بکارگیری ظرفیت تعاونی در پروژه های رانت زا
رئیس شورای شهر رشت : لزوم بکارگیری ظرفیت تعاونی در پروژه های رانت زا

نشست مشترک شهردار و اعضای شورای شهر با اعضای هیئت مدیره تعاونی توسعه و عمران رشت برگزار شد

ایده آل خبر_به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت نشست مشترک اعضای شورا، شهردار رشت و اعضای هیئت مدیره تعاونی توسعه و عمران شهرستان رشت در حوزه ریاست شورای اسلامی شهر با موضوع بررسی توانمندی ها و حوزه های همکاری فی مابین برگزار گردید.
در این نشست رییس شورای شهر با تاکید بر این موضوع که اعضای هیئت مدیره تعاونی با جذب نزدیک به شش هزار عضو از بین شهروندان در فضای اقتصادی کنونی اتفاقی بزرگ را رقم زده اند که باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده گردد افزود: با توجه به مصوبه هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم حمایت نهادهای دولتی از تعاونی توسعه عمران، عدم موفقیت و شکست این تعاونی در راستای نیل به اهداف خود باعث ایجاد عدم اطمینان عمومی در بین شهروندان نسبت به فعالیتهای گروهی می گردد که این امر به نوبه خود خسرانی برای شهر خواهد شد.
اسماعیل حاجی پور اظهار داشت: باید با برنامه ریزی هدفمند و ایجاد یک ساختار مناسب سود سهام اعضای تعاونی ارتقا یابد و این امر تنها با بکارگیری تجارب تعاونی های موفق همچون رامسر و بکارگیری نظرات کارشناسی متخصصین محقق خواهد شد.
وی با تاکید بر این مورد که شورای شهر صرفا شورای شهرداری نمی باشد و منتخبین مردم در انجام طرح های مدنظر به دنبال منافع شخصی نبوده و همواره منافع عمومی بر همه مولفه های دیگر اولا میباشد ادامه داد: مجموعه مدیریت شهری آمادگی دارد با توجه به ظرفیت نوپای تعاونی با پتانسیل خود و بکارگیری توان تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه ها از تعاونی حمایت کرده و باعث تقویت آن گردد لیکن در راستای رسیدن به اهداف مدنظر پیشنهاد می شود اعضای مجرب هیئت مدیره با فرماندار و سایر مدیران دولتی دیدار و تبادل نظر داشته باشند.
در ادامه عاقل منش نیز با ذکر این مطلب که شش هزار عضو از شهرستان رشت نشانگر ظرفیت بالقوه این تعاونی میباشد افزود: ابتدا باید به صورت شفاف توانمندی این مجموعه برای همکاری های فی مابین مشخص گردد تا بتوان میزان مشارکت در طرح های مختلف را تعیین کرد.
عضو شورای شهر رشت ادامه داد: تعاونی میتواند با مطالعه و آسیب شناسی شهری و ارائه طرح های کاربردی در حوزه های متنوع و مختلف در کنار تعریف انتفاع برای اعضا و سهام داران به مدیریت شهری در حل برخی از مشکلات موجود کمک کند چرا که امروز در بسیاری از پروژه های در حال اجرا و در حوزه های فرهنگی فضا برای ورود و همکاری مهیا می باشد.