رای بازگشت به کار شهردار موقت رشت ابطال شد
رای بازگشت به کار شهردار موقت رشت ابطال شد

رشت_ ایده آل خبر رئیس شورای اسلامي شهر رشت با اشاره به شکایت شورا پیرامون وضعیت شهردار موقت رشت در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری گفت: با رای شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری ، رای بازگشت به کار شهردار موقت رشت ابطال شد.

به گزارش ایده آل خبر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای رشت، محمد حسین واثق کارگرنیا با اشاره به اینکه به زودی حکم شعبه تجدید نظر اعلام می شود افزود: شورا تابع قانون است همچنان که در استیضاح شهردار تمامی فرایند را رعایت کردیم و مراحل مستند شد، در تمام این مدت نیز تلاش کردیم تا در چارچوب قانون حقانیت شورا اثبات شود.

لازم به ذکر است پس از استیضاح و برکناری علوی توسط شورا از جایگاه شهردار رشت و تایید آن در هیئت تطبیق فرمانداری ، علوی شکایتی را در دیوان مطرح کرد که با رای شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری ،حکم بازگشت به کار برای وی صادر شده بود که با ادامه پیگیری های حقوقی انجام شده ، این شکایت توسط اعضای شورا رای بازگشت به کار شهردار موقت رشت توسط شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری ابطال شد.