رشت وطن دوم من است/ حضور و ثبت نام ۱۰۸ سرمایه گذار برای ۳۲ پروژه تاثیرگذار
رشت وطن دوم من است/ حضور و ثبت نام ۱۰۸ سرمایه گذار برای ۳۲ پروژه تاثیرگذار

رشت وطن دوم من است/ حضور و ثبت نام 108 سرمایه گذار برای 32 پروژه تاثیرگذار

 

معاون  سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در مراسم تودیع و معارفه شهردار رشت  با تاکید بر علاقه وافر خود به مردم شهر رشت بیان داشت: رشت وطن دوم من است و بیشترین مراجعات روزانه در سازمان شهرداریها و دهیاریها به اینجانب مردمان خوب شهر رشت هستند.

مسعود نصرتی یادآور شد:  از امروز مسئولین شهرداری رشت در یک عزمی جدی به فکر به روز آوری و بهینه سازی فعالیتها خود خواهند بود.

وی با تاکید بر طراحی اتاق شکوفایی در تهران و قزوین  افزود: با طراحی این اتاق در شهر رشت و با توجه به احساس تعلق نخبگان و فرصت بی نظیر در هیچ کدام ازشهرهای یاد شده به اندازه این شهر شاهد استقبال نخبگان و مسئولین از این پروژه نبوده ایم.
گواه آن درج یک آگهی و فراخوانی در راستای سرمایه گذاری در شهر رشت و حضور و ثبت نام ۱۰۸ سرمایه گذاربرای ۳۲ پروژه تأثیرگذار این شهر می باشد.