روسای کمیسیون های تخصصی شورای شهر رشت انتخاب شدند
روسای کمیسیون های تخصصی شورای شهر رشت انتخاب شدند

رشت - ایده آل خبر - رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: روسای کمیسیون های تخصصی شورای شهر رشت در نخستین سال از فعالیت شورای ششم این شهر انتخاب شدند.

به گزارش ایده آل خبر – محمد حسین واثق کارگرنیا با اشاره به انتخاب روسای کمیسیون های تخصصی شورای ششم این شهر اظهار کرد: در نخستین سال فعالیت شورای ششم، با موافقت اعضای کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت ، سید حسین رضویان ، مسعود عباس نژاد و علیرضا تاج شهرستانی به ترتیب به عنوان رئیس ، نائب رئیس و منشی این کمیسیون انتخاب شدند.

وی به ترکیب کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای رشت اشاره کرد و گفت: مهدی نوری هریس به عنوان رئیس این کمیسیون و مجید عزیزی و رضا عاشری نیز به عنوان نائب رئیس و منشی این کمیسیون انتخاب شدند.

کارگرنیا با بیان اینکه با موافقت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت ، سید شمس شفیعی به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد افزود: سید حسین رضویان به عنوان نائب رئیس و رضا عاشری منشی این کمیسیون شدند.

رئیس شورای شهر رشت با اشاره به اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای رشت بیان کرد: مسعود عباس نژاد ، هادی رمضانی و مهدی نوری هریس به ترتیب به عنوان رئیس، نائب رئیس و منشی کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای ششم رشت در سال نخست فعالیت انتخاب شدند.

کارگرنیا به ترکیب کمیسیون فرهنگی شورای رشت اشاره کرد و گفت: نادر حسینی به عنوان رئیس این کمیسیون و علیرضا تاج شهرستانی و هادی رمضانی به ترتیب به عنوان نائب رئیس و منشی کمیسیون فرهنگی شورای رشت انتخاب شدند.