رکورد اوج بار تابستان پارسال شکسته شد
رکورد اوج بار تابستان پارسال شکسته شد

رشت_ایده آل خبر _ رجبی مشهدی گفت: امروزپیک مصرف برق یا اوج بار به 58هزار و‌650 مگاوات رسید که رکورد جدیدی است.

به گزارش ایده آل خبر – ،سخنگوی صنعت برق گفت: امروزپیک مصرف برق یا اوج بار به ۵۸هزار و‌۶۵۰ مگاوات رسید که رکورد جدیدی است.

به گفته دکتر رجبی مشهدی با این میزان، پیک مصرف سال گذشته پشت سرگذاشته شد که نشانگر رشد شدید مصرف برق در کشور است در حالی که هنوز به روز های گرم تیر و مرداد نرسیده ایم.
.
رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: این درحالی است که امروز برنامه های مدیریت بار نیز به اجرا در آمده بود و یکی از تفاوت آن با سال گذشته نیز در این است که سال گذشته در چنین روزی هنوز بسیاری از ظرفیت های مدیریت بار به اجرا در نیامده بود.

خاطرنشان می سازد که طبق آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق کشور، بیشترین میزان مصرف برق در تابستان سال گذشته در روز سی و یکم تیرماه به میزان ۵۸ هزار و ۲۵۴ مگاوات به ثبت رسید.