زنگ مهر در دبیرستان شهید بهشتی رشت نواخته شد
زنگ مهر در دبیرستان شهید بهشتی رشت نواخته شد

زنگ مهر امروز دوشنبه اول‌مهر۹۸ آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۹ در دبیرستان ماندگار بهشتی (دبیرستان شاهپور) رشت در کنار معلمان ، دانش‌آموزان وبا حضور دانش‌آموختگان، شهردار،اعضای محترم شورای شهر و سایر میهمانان نواخته شد. این مراسم که صدمین سال بازگشایی مدرسه ،مدرسه ماندگار دکتر بهشتی (شاهپور) رشت بعنوان تنها دبیرستان ماندگار و قدیمی ترین مدرسه استان گیلان محسوب میشود پس از نواختن زنگ مدرسه با قرائت قرآن توسط یکی از دانش آموزان ممتاز کشوری آغاز و سپس سرود ملی جمهوری اسلامی توسط گروه موزیک شهرداری اجراشد. پس از آن آقای پروانه به تمامی دانش آموزان، اولیا معلمان و دانش آموختگان این مدرسه و همچنین اعضای محترم شورای شهر و شهردار رشت خیر مقدم گفتند و قدمت این دبیرستان و میزان موفقیت تحصیل کردگان آن را یادآوری کردند. سپس آقای دکتر علوی عضو محترم شورای شهر سخنرانی کردند. پس از ایشان آقای احمدی از دانش آموختگان این دبیرستان با یاداوری خاطراتی از دوران تحصیل ، حمایت انجمن دانش آموختگان را در افزیش کیفیت اموزشی این مدرسه اعلام کردند. پس از آن شهردار محترم کلانشهر رشت با یاداوری نام آوران این مدرسه دانش آموزان را به تلاش بیشتر و خواندن درس جهت ادامه راه آنان تشویق کردند. آقای اسماعیل حاجی پور رییس شورای اسلامی شهر رشت که خود نیز از دانش آموختگان سال۱۳۵۰ این مدرسه بودند در خصوص تحولات مثبت در سیستم مدیریتی شهری و گام برداشتن در مسیر توسعه و تلاش دانش آموزان در ساختن اینده ای بهتر برای شهر رشت به ایراد سخنانی پرداختند.

زنگ مهر امروز دوشنبه اول‌مهر۹۸ آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۹ در دبیرستان ماندگار بهشتی (دبیرستان شاهپور) رشت در کنار معلمان ، دانش‌آموزان وبا حضور دانش‌آموختگان، شهردار،اعضای محترم شورای شهر و سایر میهمانان نواخته شد.

این مراسم که صدمین سال بازگشایی مدرسه ،مدرسه ماندگار دکتر بهشتی (شاهپور) رشت بعنوان تنها دبیرستان ماندگار و قدیمی ترین مدرسه استان گیلان محسوب میشود پس از نواختن زنگ مدرسه با قرائت قرآن توسط یکی از دانش آموزان ممتاز کشوری آغاز و سپس سرود ملی جمهوری اسلامی توسط گروه موزیک شهرداری اجراشد. پس از آن آقای پروانه به تمامی دانش آموزان، اولیا معلمان و دانش آموختگان این مدرسه و همچنین اعضای محترم شورای شهر و شهردار رشت خیر مقدم گفتند و قدمت این دبیرستان و میزان موفقیت تحصیل کردگان آن را یادآوری کردند. سپس آقای دکتر علوی عضو محترم شورای شهر سخنرانی کردند. پس از ایشان آقای احمدی از دانش آموختگان این دبیرستان با یاداوری خاطراتی از دوران تحصیل ، حمایت انجمن دانش آموختگان را در افزیش کیفیت اموزشی این مدرسه اعلام کردند. پس از آن شهردار محترم کلانشهر رشت با یاداوری نام آوران این مدرسه دانش آموزان را به تلاش بیشتر و خواندن درس جهت ادامه راه آنان تشویق کردند. آقای اسماعیل حاجی پور رییس شورای اسلامی شهر رشت که خود نیز از دانش آموختگان سال۱۳۵۰ این مدرسه بودند در خصوص تحولات مثبت در سیستم مدیریتی شهری و گام برداشتن در مسیر توسعه و تلاش دانش آموزان در ساختن اینده ای بهتر برای شهر رشت به ایراد سخنانی پرداختند.