زن در دوره اسلامی هویت عظیم الهی و انسانی خود را پیدا کرد/ انقلاب اسلامی اوج بازیابی و بازخوانی هویت زن مسلمان است/ ضرورت حضور همیشگی زن ایرانی با هویت اسلامی در عرصه های جامعه
زن در دوره اسلامی هویت عظیم الهی و انسانی خود را پیدا کرد/ انقلاب اسلامی اوج بازیابی و بازخوانی هویت زن مسلمان است/ ضرورت حضور همیشگی زن ایرانی با هویت اسلامی در عرصه های جامعه

رشت - ایده آل خبر - نماینده ولی فقیه در گیلان انقلاب اسلامی را دومین دوره ای عنوان کرد که زن توانست هویت خود را بازیابد و گفت: انقلاب اسلامی اوج شکوفایی بازیابی و بازخوانی هویت زن مسلمان است و این بازخوانی هنوز ادامه دارد.