سرپرست بهزیستی صومعه سرا منصوب شد
سرپرست بهزیستی صومعه سرا منصوب شد

سرپرست بهزیستی صومعه سرا منصوب شد

ایده آل خبر_به گزارش دفتر روابط عمومی اداره کل بهزیستی گیلان ،با توجه به اتمام زمان ماموریت آقای دکتر آگاه سرپرست پیشین بهزیستی صومعه سرا و نظر به اتخاذ تصمیمات مدیریتی مدیرکل بهزیستی گیلان جناب آقای دکتر نحوی نژاد مبنی بر ؛ استفاده از از نیروهای کارآمد تخصصی بهزیستی که از بدنه سازمان بوده و به جزئیات بیشتری از مسائل و مشکلات توانخواهان و جامعه هدف آشنا باشند و با توجه به اهمیت این که مدیران در راس شاخه های مدیریتی بهزیستی می بایست به دور از فعالیت‌های سیاسی و جناحی بوده و صرفاً در جهت خدمت رسانی به جامعه هدف و اعتلای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی با تبعیت از مقام معظم رهبری قرار گیرند، مدیرکل بهزیستی گیلان طی حکمی جناب آقای بهرام زاد امیری را به سمت سرپرست بهزیستی شهرستان صومعه سرا منصوب کردند. لازم به ذکر است آقای زاد امیری ریاست بهزیستی تالش و رودبار را در سوابق اجرایی خود دارند .