سرپرست بهزیستی گیلان از مبلغان دینی اعزامی حوزه علمیه قم تجلیل کرد
سرپرست بهزیستی گیلان از مبلغان دینی اعزامی حوزه علمیه قم تجلیل کرد

رشت - ایده آل خبر - ظهر روز سی فروردین ماه سید مهدی خدمت بین دانا سرپرست بهزیستی استان گیلان در مراسمی از مبلغان دینی اعزامی از حوزه علمیه قم با لوح سپاس تقدیر کرد

به گزارش ایده آل خبر – در این مراسم سرپرست بهزیستی گیلان با تجلیل از خدمات مبلغان دینی در رساندن پیام دین در بهزیستی استان و مراشایان ذکر است در پایان صنایع دستی ساخته شده توسط توانخواهان بهزیستی گیلان همراه با لوح سپاس به مبلغان دینی اهداء شد.

کز تحت نظارت گفت: تلاش شبانه روزی مبلغان دینی در ترویج معارف اسلامی در جامعه به حتم از اجر و پاداش بسیاری همراه خواهد بود

سید مهدی خدمت بین دانا با بیان این که امروز هجمه های سنگین دینی و فرهنگی در کمین نسل جوان جامعه قرار دارد، افزود: مبلغان دینی به عنوان پیشگامان عرصه دفاع از دین با روشنگری مناسب، در جهت آگاهی دادن به نسل جوان گام برمی دارند.

شایان ذکر است در پایان صنایع دستی ساخته شده توسط توانخواهان بهزیستی گیلان همراه با لوح سپاس به مبلغان دینی اهداء شد.