صعود گروه کوهنوردی شرکت گاز استان گیلان به قله ۳۷۰۷ متری سهند
صعود گروه کوهنوردی شرکت گاز استان گیلان به قله ۳۷۰۷ متری سهند

صعود گروه کوهنوردی شرکت گاز استان گیلان به قله 3707 متری سهند

ایده آل خبر_به گزارش روابط عمومی گاز گیلان – گروه کوهنوردی شرکت گاز استان گیلان متشکل از آقایان کاظم صالحی، رامین مخدومی، قاسم حسن زاده و فرهاد پرهنر به قله جام سهند صعود کردند.

این برنامه از ساعت ۷:۳۰ صبح چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ شروع شد و کوهنوردان شرکت گاز پس از گذر از منجیل، طارم، زنجان و مراغه به روستای کرد دره رسیده و سپس طی یک مسیر دشوار بطول حدود ۱۵ کیلومتر به منطقه ای با نام چهل چشمه در دامنه کوه سهند رسیدند.

کوهنوردان صبح پنجشنبه در ساعت ۶:۳۰ به سمت قله حرکت نموده و پس طی مسیری سخت و دشوار در ساعت ۱۰ صبح به قله جام سهند که دومین قله مرتفع سهند می باشد صعود نمودند.